banner
News>Stafford House 4-6月優惠來囉
首頁 > 最新消息 > Stafford House 4-6月優惠來囉新一季的學費優惠出爐啦!  

英國學費 8折   美國學費85折  加拿大學費85折

·        倫敦校區每周免費課程開心上

·        所有校區每周3次以上免費活動開心玩

·        超過百種選修不斷更新、豐富內容開心選

·        美國F1企業實習創始學校--讓學生升學、求職履歷爆加分


                                                                      詳細說明請來電諮詢  漢英留學  02-27717911

上一頁
1