banner
News>ILSC 學校代表至溫哥華公司拜訪
首頁 > 最新消息 > ILSC 學校代表至溫哥華公司拜訪


加拿大124日下午,漢英集團董事長 Ms. Christina Chang 在溫哥華辦公室接待了 ILSC 教育集團的學校代表 Mr. Sam Chen 的來訪。


  

ILSC 在加拿大溫哥華,多倫多及蒙特婁有3個校區, 學校提供英法語文,商業及技能課程,考試準備課程,大學銜接課程及工作實習等多項課程供學生選擇。學校與130所以上國外大專院校合作,讓語言成績未達申請標準,又一直被雅思,托福困擾的學生,多一個進入大學的捷徑。


                                                                課程內容請來電諮詢 漢英留學 02-27717911