banner
News>SSLC / VIC / VIC-CC 報名免申請費
首頁 > 最新消息 > SSLC / VIC / VIC-CC 報名免申請費

好康再優惠 ! 在2018年10月31日前報名SSLC / VIC / VIC-CC  課程,

                                                除了原有優惠外,  額外再送註冊費$150優惠
                                                       詳細課程歡迎來電 02-27717911