banner                                              <2018年3月31日前報名優惠好康方案>


報名周數

免費獎學金

 報名任何10週課程

獲得2周語言課程(ESL)獎學金

 報名任何20週課程

獲得4周語言課程(ESL)獎學金

 報名任何30週課程

獲得6周語言課程(ESL)獎學金


 

申請條件以及備註

ESL獎學金之課程時數不得超過實際報名付費之課程時數

* ESL獎學金課程之時數將以實際付費課程之最低時數計算

所有專業SP課程一律視為25小時之課程

*上述之ESL 獎學金之課程不得轉換成任何其他課程 

*上述之ESL 獎學金之課程不具任何現金價值


 


                                                     詳情請洽漢英留學諮詢專線: 02-27717911