bannerEmbassy English優惠套裝延長到9月底哦!  

美國舊金山﹑紐約﹑聖地牙哥分校及英國布萊頓,劍橋及哈士丁分校推出套裝優惠.   

優惠包括了學費及住宿85加上免註冊費及住宿安排費!  


另外美國再加碼長期12週以上學費85折優惠 (不與套裝優惠併用) !

適合不需住宿安排且訂課12週以上學生.不論您是一般英文商用英文考試準備,

還是長期課程(LSA), 都適用85折的折扣哦!   


配合台灣95折再85最划算的海外課程在Embassy English!  


  

                                        詳情請洽漢英留學  02-27717911